Kameran är vårt verktyg till samhällspåverkan, normkritik och ökad självkänsla hos unga tjejer. Vi betraktar istället för att bli betraktade.

· Genom vår plattform får deltagarna gratis lära sig grunderna inom fotografi men med ett normkritiskt öga, och en större förståelse i mediekritik, normer, retuschering och fotografering med genusperspektiv. Vi skapar en ny generation av unga medvetna fotografer och förebilder. Läs mer om kursen här.

· Vårt program gynnar deltagarna i sin personliga utveckling och ger dem förbättrad psykisk hälsa, en ökad medvetenhet om samhällets strukturer och normer, ökad kunskap om hur media objektifierar kvinnor och män i media – men främst så ges de verktyg i hur de konkret kan vara en del av förändringen dem själva vill förändra.

· Via vår OhSnap! agentur öppnar vi upp arbetsmarknaden och rekryterar in några av Sveriges unga fototalanger. Vi levererar bilder med ett mervärde där Ni ökar jämställdheten, får hög kvalité bilder samt bidrar till verksamheten.

Screenshot_2015-10-13-17-24-14-1

OhSnap! har utvecklat mina inre sinnen, istället för beskriva en bild med 100 ord så har jag lärt mig att sätta mina känslor och tankar i en bild. Jag har även märkt att jag har blivit mer självsäker när det kommer till mina bilder, ingen annan behöver säga till mig att de är konstiga för det är mina känslor och tankar i den bilden. Jag även känt gemenskap och systerskap när det kommer till gruppen. Hanan Abdirahman, HT15