Vårt uppdrag är att ge unga tjejer, genom fotografering möjligheten att uppleva sin värld på ett nytt sätt och göra positiva val för sina liv. Vi sätter kameror i händerna på deltagarna och placerar dem i utmanande miljöer och diskussioner som berör unga tjejer idag, där dem är omgivna av duktiga ledare och förebilder. Genom fotografering får våra deltagare hitta sin röst, identitet, kreativitet, och får nytt förtroende i sitt värde och förmågor.

Utbildningsprogram

  • Stärker ungas självkänsla och självförtroende
    • Skapar en ny aktivitetsplattform som många tjejer saknar efter skoltid/fritiden
    • Förändrar attityder och minskar psykisk ohälsa. Genom vårt program får deltagarna motivera sina egna tankar och åsikter via fotografin, dela med sig av sina bilder samt lyssna på andra perspektiv – därigenom öka sin förståelse och nyfikenhet för varandra.
    • Öppnar upp flera nya vägar in till arbetsmarknaden, nya nätverk och relationer

Hur vi gör det:

Vi erbjuder gratis kurser för unga tjejer åldern 12-21 i normkritisk digital fotografering. Gruppen träffas en gång i veckan från kl 18:00-20:00 och avslutar kursen med en fotoutställning och diplomering. Efter kursen har deltagarna möjlighet att gå vår ledarskapsutbildning för att själv bli ledare och leda egna OhSnap! kurser.

KOMMANDE KURSER, STOCKHOLM
VÅREN 2016

SOLLENTUNA, ARENA SATELLITEN:
Tisdagar 18:00-20:00 – start 16:e februari

Ansök till kursen!

KISTA, JÄRVA SKOLAN
Februari 2015

KOMMANDE KURSER, GÖTEBORG:
HÖSTEN 2016

Varför vi gör det vi gör:

Flera undersökningar visar att majoriteten av svenska unga tjejer idag känner att de inte duger som dem är, att de saknar betydelse för samhället om dem inte är tillräckligt vackra, duktiga, smarta eller fyller den ramen av vad en kvinna ska eller bör vara för att passa in. Samtidigt har den ökade psykiska ohälsan ökat, kommuner kämpar för att få in fler delaktighet bland tjejer, bristen på kvinnliga förebilder faller då sociala medier och populärkulturen objektifierar kvinnor sexuellt i reklam, musik videos och filmer. Sociala medier har förändrat vårt samhälle dramatiskt på knappt 10 år, vi lever i ett informationssamhälle där vi har tillgång till bilder, videos och reklam dygnet runt. Till stor del handlar det vi ser på sociala medier om att ha den perfekta kroppen, den perfekta hyn, det perfekta hemmet, karriär och relation. Det skapar en press och stress att ständigt vara ”perfekt” och ökar risken att hamna i depression och sjukdomar såsom anorexia och bulimi. Vi vill med kameran som verktyg ge unga möjligheten att gå från objekt till subjekt.